Célja: Tanulási képességek fejlesztése a komplex prevenciós program alapján.
Alapozó terápia segítségével az idegrendszer érési folyamatának elő segítése, a tanulási és viselkedési zavarok, diszlexia és figyelemzavar megelőzése. Beszédhibák javítása, szókincs és kifejezőkészség fejlesztése, a logikus gondolkodás fejlesztése.
A kitűzött célokat a következő foglalkozásokon valósítjuk meg:

  • Alapozó terápia: Hetente két alkalommal Bodonyi Miklós terapeuta és fejlesztő pedagógus foglalkozik a gyerekekkel a terápiás torna és más fejlesztő játékok segítségével.
  • Logopédia foglalkozások: Hetente egyszer két óra, logopédus vezetésével beszéd javítás, beszédkészség fejlesztés.
  • Iskola-előkészítő foglalkozások: Lambert Zsuzsa vezetésével.
  • Matematika: Matematikai játékok eszközökkel, logikus gondolkodást fejlesztő játékok, írásbeli feladatlapok megoldása, ismerkedés a számjegyekkel.
  • Írás-előkészítés: A kéz és az ujjak finommozgását fejlesztő játékok, pl. rajzolás szappanos táblára, homoktáblára, sok színezés, írás-előkészítő feladatlapok.
  • Olvasás előkészítés: Játékos ismerkedés a betűkkel.
  • Testnevelés: dr.Tótszőllősyné Varga Tünde: „Mozgásfejlesztés az óvodában” c. könyvben található iskolafelkészítő csoport számára kidolgozott mozgásanyag alapján.
  • Anyanyelvi foglalkozások: mese-vers, mesedramatizálás.

 

Módosítás: (2015. november 29. vasárnap, 17:30)